Sámi juovlabeavdi/Samisk julebord 2013

 Sámi Studeanttaid Searvi Romssas lea illu dán jagi bovdet din juovlabeavdái skábmamánu 30. beaivvi, maid mii lágidit fárrolaga Romssa Sámi Servviin. Mis leat dievva juovlaherskkot ja buorre mokta! Juovlabeavddi + feastta haddi servviid miellahtuide lea 320 ru, ja 370 ru earáide. Feastta haddi, earet borramušaid, lea 50 ru miellahtuide, ja 100 ru earáide. … Dieđihit ja máksit ferte ovdal mánnodaga 25.11. kontonummárii 0530 19 89441. Čális vel nama ja e-poastačujuhusa dieđáhussan. Leat unnán sajit, ja gánnáha diŋgot saji árrat. Mii lágidit dan jagi maid JuoiganBattle, mii diibmá lihkostuvai earenoamáš bures. Lassin dan stuora gudnái šaddat 2013 JuoiganChampion-an, de gulustuvvo ahte leat fiinna vuoittut. Nu ahte čiŋat ja searvva juovlabeavdái! Lassidieđut: Dieđusge ii leat lohpi váldit ieš juhkosa mielde. Feasta álgá su. dii. 2130.
——————————————————————–
SSSR har i år gleden av å invitere til julebord i samarbeid med RSS den 30.nov. Det blir masse god julemat og finfin stemning! Prisen for julebord + fest er 320 kr for medlem (enten i SSSR eller RSS), og 370 kr for ikke-medlem. Pris for kun fest er 50 kr for medlem, og 100 kr for ikke-medlem. Fristen for påmelding og betaling er til og med mandag 25.11. Dette gjøres til kontonr: 05301989441, og merk overføringen med navn og epost-adresse. Det er begrenset med plasser, så det er lurt å være tidlig ute. Vi gjentar fjorårets suksess med JoikeBattle, og i tillegg til den store æren det er å bli JoikeChampion 2013 går det også rykter om fine premier! Så ta på deg finstasen og kom!

Sáminuorras förbundsmöte, Rákkasorda

Sámi studeanttaid searvi Romssas/ SSSR har sendt to representanter, nemlig Piera Heaika Muotka og Risten-Márja Inga til Sáminuorras årsmøte for å holde en Digitála ránnjááhkut/ Digital nabokjerring workshop! Aike (med lang A egentlig) fra SáNul/ SUPU som var medarrangør. Vi gleder oss masse til å holde en inspirerende og kreativ workshop for alle som velger å delta! Deltagerne på årsmøtet er forøvrig fra Norge, Sverige, Finland og Russland. Flere updates kommer etterhvert! Siden vi ikke har bilder fra møtet riktig ennå så setter vi inn profilbildene på facebook til Risten-Márja Inga, Piera Heaika Muotka og Aike Niillas Peder Selfors (med lang A)!

Konferansen del 2

Mina Hadjian holdt et energis foredrag hvor hun fortalte om personlige opplevelser knyttet til sin iranske bakgrunn. Hun oppfordret folk til å si ifra, kjefte og noen ganger ta det hele med litt humor.

Anders Opdahl sjefsredaktør i Nordlys holdt første forelesning på fredag. Han var dønn ærlig og noen ble til og med litt provosert av han. Han oppfordret folk til å delta mer på debattene for da blir det vanskeliger. Han fikk mange spørsmål pg kommentarer og debatten blusset virkelig opp. Det artigste han sa på talestolen var alikevell at han og Ketil (en annen foredragsholder) hadde en sønn i lag. Dette stemmer selvsagt ikke, dem har sønner som er i samem alder.

Veiviserne kunne fortelle om sine opplevelser i forbindelsen med veiviser jobben. De opplever mye positivt og folk er generelt nyskjerrige i det samiske.

Videre hadde vi tre fantasiske artister i banketten. Andrew Kagomba imponerte oss med trommer og sang fra Uganda, men Mikkel Rasmus Logje sang og joiket både slevkomponerte og klassiske samiske låter. Sofia Jannoks intimikonsert var magisk og hun fortalte en liten historie til hver sang. Videre virket det som om folk koste med mat og godt selvskap. Alt i alt så virket deltagerne på konferansen fornøyde og da er vi som arrangører også fornøyde!

Bilder fra banketten.

/Lajla Helene

Alle foto: Olga Tunina

Diskriminering, helse og myndighetene

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud hadde ett inspirerende foredrag. Hun er bekymret over en forestilling at man skal tåle diskriminering. Det vanligste netthetsing er: 1) homofobi – som gjerne forbindes med noe heslig, 2) islamfobi – som ofte forbindes med å være farlige, og 3)samefobi – samer forbindes ofte for at de tar seg for mye rettigheter. Videre sa hun at hun var skremt fordi man ikke sier mer ifra. Kampen mot diskrimineringen har alltid skjedde gjennom synliggjøring, og da må noe si ifra. Bli sint – og si ifra. Vi har et sterkt selvbilde om at vi ikke har rasisme i Norge. Lærerikt!

Johan Vasara fra Sametingsrådet foreleste om Sametinget, det samiske språkets utrfordriner og samisk språkforvaltnings området.

Ketil Lenert Hansen, som skrevet PhD om diskriminering og hels  kunne fortelle oss om hva diskriminering gjør med helsa, og det var ikke tvil om at diskriminering gjør folk syk.

Hadi Lile forteller oss om menneskerettighetene og FN, han kom også med eksempler om andre minoriteter.

 

 

Nå er det Mina Hadjian som har ordet, kommer med en oppatering fra hennes foredrag ganske snart.

 

/Lájlá Helene

 

Alle foto: Olga Tunina

 

Bilder fra konferansen

Første halvdel av konferansen har bestått av mange lærerike foredrag. Mange har kommet seg til konferansen og den flinke fotorgrafen vår, Olga Tunina, har ått rundt å knipset noen bilder. Enjoy!

Noen deltakere.

Enda flere deltagere..

 På vei til lunsjen.

Jonas Stein Eilertsen fra Tromøs kommune.

Kaffepause.

/Lájlá Helene

«Det er lov å bli forbannet»

Bilde

Konferansen Digitala Ránnjááhkut – Digitale Nabokjerringer ble åpnet av arrangørene Risten- Márjá og Aike Niillas, og med en joik av Nils Mathias. Deretter fikk vi høre fordrag fra Kari Helene Partapuoli ved Antirasistisk senter. Problemer med blogen, gjør at man ikke får lastet mer enn en bilde av ganger.

Kari Helene Partapuoli oppfordret oss til å legge bort snillheten, og være heller konstruktiv sinte:
«Det er lov til å si ifram det er lov å bli forbannet, men bruk det sinnet konstruktivt.»
Videre snakket hun om strukturell rasisme, eller diskriminering og hva vi kan gjøre mot nettrasisme.

Foto: Olga Tunina

 

 

Skrevet: Lájlá Helene