Utropia

Idag kom Studentavisa i Tromsø, Utropia ut, og SSSR har endelig fått igang Nierradákti-spalten i gang. Lájlá Helene Eira har presentert styret og hva vi holder på med dette semesteret og hva vi planlegger. Studentavisa Utropia finner man på UiT og diverse biblioteker.

 

/Risten-Márja Inga, nestleder SSSR

Reklamer

Buorit ođđasat!/Gode nyheter!

Ođamus Utropias gávnnat dál fas Nierrákti spalta! Nierradákti lea SSSR iežamet spalta gosa čállit veaháš makkárge áššiid birra.

 

I det nyeste Utropia avisa kan dere nå lese Nierradákti spalten! Spalten er SSSR egen spalte hvor vi skriver om litt av hvert.

 

/Lájlá Helene

SSSR om språkforvaltningsdebatten i Tromsø

Etter at det nye byrådet i Tromsø stoppet prosessen med å innlemme Tromsø i samisk språkforvaltningsområde, gikk Max Mache i front og oppfordret til en stille protest med å vrenge kofta. som er en gammel samisk måte å vise uenighet. Da ble jeg ringt opp av NRK Sápmi for å si vår mening i saken. Åpne link for å høre intervjuet:

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7851734

I SSSR sine vedtekter står det følgende: » SSSR er ei religiøst og politisk uavhengig forening». Det er vi. Uansett politisk parti som hadde stoppet prosessen, ville vi vært uenige. Allerede da språkforvaltningdebatten startet, var vi for at Tromsø skulle innlemmes i samisk språkforvaltningsområde. Vi er en organisasjon som skal arbeide for at det samiske språk styrkes. Vi jobber for samiske interesser, og da ser vi det som naturlig at vi støtter samiske studenter og resten av byens samiske befolkning i denne saken.

Tirsdag, 1. november, kl 12:00, arrangerer vi SSSR-lunsj på Árdna, for å markere vår uenighet i saken. Event er lagt ut på Facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=120041011437688

Lørdag, 5. november, kl 12.00, blir det demonstrasjon mot trekking av innlemmelse i samisk språkforvaltning i regi av Max Mache. For mer info, se link:
http://www.facebook.com/event.php?eid=254548184595853

Vi oppfordrer alle til å bruke kofta (eller annen samisk bekledning) for å synliggjøre det samiske Romssa!

/Lillian Ballo, leder.