Konferansen del 2

Mina Hadjian holdt et energis foredrag hvor hun fortalte om personlige opplevelser knyttet til sin iranske bakgrunn. Hun oppfordret folk til å si ifra, kjefte og noen ganger ta det hele med litt humor.

Anders Opdahl sjefsredaktør i Nordlys holdt første forelesning på fredag. Han var dønn ærlig og noen ble til og med litt provosert av han. Han oppfordret folk til å delta mer på debattene for da blir det vanskeliger. Han fikk mange spørsmål pg kommentarer og debatten blusset virkelig opp. Det artigste han sa på talestolen var alikevell at han og Ketil (en annen foredragsholder) hadde en sønn i lag. Dette stemmer selvsagt ikke, dem har sønner som er i samem alder.

Veiviserne kunne fortelle om sine opplevelser i forbindelsen med veiviser jobben. De opplever mye positivt og folk er generelt nyskjerrige i det samiske.

Videre hadde vi tre fantasiske artister i banketten. Andrew Kagomba imponerte oss med trommer og sang fra Uganda, men Mikkel Rasmus Logje sang og joiket både slevkomponerte og klassiske samiske låter. Sofia Jannoks intimikonsert var magisk og hun fortalte en liten historie til hver sang. Videre virket det som om folk koste med mat og godt selvskap. Alt i alt så virket deltagerne på konferansen fornøyde og da er vi som arrangører også fornøyde!

Bilder fra banketten.

/Lajla Helene

Alle foto: Olga Tunina

Reklamer

Diskriminering, helse og myndighetene

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud hadde ett inspirerende foredrag. Hun er bekymret over en forestilling at man skal tåle diskriminering. Det vanligste netthetsing er: 1) homofobi – som gjerne forbindes med noe heslig, 2) islamfobi – som ofte forbindes med å være farlige, og 3)samefobi – samer forbindes ofte for at de tar seg for mye rettigheter. Videre sa hun at hun var skremt fordi man ikke sier mer ifra. Kampen mot diskrimineringen har alltid skjedde gjennom synliggjøring, og da må noe si ifra. Bli sint – og si ifra. Vi har et sterkt selvbilde om at vi ikke har rasisme i Norge. Lærerikt!

Johan Vasara fra Sametingsrådet foreleste om Sametinget, det samiske språkets utrfordriner og samisk språkforvaltnings området.

Ketil Lenert Hansen, som skrevet PhD om diskriminering og hels  kunne fortelle oss om hva diskriminering gjør med helsa, og det var ikke tvil om at diskriminering gjør folk syk.

Hadi Lile forteller oss om menneskerettighetene og FN, han kom også med eksempler om andre minoriteter.

 

 

Nå er det Mina Hadjian som har ordet, kommer med en oppatering fra hennes foredrag ganske snart.

 

/Lájlá Helene

 

Alle foto: Olga Tunina

 

Bilder fra konferansen

Første halvdel av konferansen har bestått av mange lærerike foredrag. Mange har kommet seg til konferansen og den flinke fotorgrafen vår, Olga Tunina, har ått rundt å knipset noen bilder. Enjoy!

Noen deltakere.

Enda flere deltagere..

 På vei til lunsjen.

Jonas Stein Eilertsen fra Tromøs kommune.

Kaffepause.

/Lájlá Helene

«Det er lov å bli forbannet»

Bilde

Konferansen Digitala Ránnjááhkut – Digitale Nabokjerringer ble åpnet av arrangørene Risten- Márjá og Aike Niillas, og med en joik av Nils Mathias. Deretter fikk vi høre fordrag fra Kari Helene Partapuoli ved Antirasistisk senter. Problemer med blogen, gjør at man ikke får lastet mer enn en bilde av ganger.

Kari Helene Partapuoli oppfordret oss til å legge bort snillheten, og være heller konstruktiv sinte:
«Det er lov til å si ifram det er lov å bli forbannet, men bruk det sinnet konstruktivt.»
Videre snakket hun om strukturell rasisme, eller diskriminering og hva vi kan gjøre mot nettrasisme.

Foto: Olga Tunina

 

 

Skrevet: Lájlá Helene