Sámi juovlabeavdi/Samisk julebord 2013

 Sámi Studeanttaid Searvi Romssas lea illu dán jagi bovdet din juovlabeavdái skábmamánu 30. beaivvi, maid mii lágidit fárrolaga Romssa Sámi Servviin. Mis leat dievva juovlaherskkot ja buorre mokta! Juovlabeavddi + feastta haddi servviid miellahtuide lea 320 ru, ja 370 ru earáide. Feastta haddi, earet borramušaid, lea 50 ru miellahtuide, ja 100 ru earáide. … Dieđihit ja máksit ferte ovdal mánnodaga 25.11. kontonummárii 0530 19 89441. Čális vel nama ja e-poastačujuhusa dieđáhussan. Leat unnán sajit, ja gánnáha diŋgot saji árrat. Mii lágidit dan jagi maid JuoiganBattle, mii diibmá lihkostuvai earenoamáš bures. Lassin dan stuora gudnái šaddat 2013 JuoiganChampion-an, de gulustuvvo ahte leat fiinna vuoittut. Nu ahte čiŋat ja searvva juovlabeavdái! Lassidieđut: Dieđusge ii leat lohpi váldit ieš juhkosa mielde. Feasta álgá su. dii. 2130.
——————————————————————–
SSSR har i år gleden av å invitere til julebord i samarbeid med RSS den 30.nov. Det blir masse god julemat og finfin stemning! Prisen for julebord + fest er 320 kr for medlem (enten i SSSR eller RSS), og 370 kr for ikke-medlem. Pris for kun fest er 50 kr for medlem, og 100 kr for ikke-medlem. Fristen for påmelding og betaling er til og med mandag 25.11. Dette gjøres til kontonr: 05301989441, og merk overføringen med navn og epost-adresse. Det er begrenset med plasser, så det er lurt å være tidlig ute. Vi gjentar fjorårets suksess med JoikeBattle, og i tillegg til den store æren det er å bli JoikeChampion 2013 går det også rykter om fine premier! Så ta på deg finstasen og kom!
Reklamer